Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Az alábbi általános szerződési feltételek az Ambrózia Kft. által üzemeltetett www.handcraft.hu webáruház keretében kötött szerződésekre vonatkoznak. Amennyiben Ön terméket rendel meg, illetve vásárol a www.handcraft.hu webshopon keresztül, azzal automatikusan elfogadja az alábbi Általános szerződési feltételeket, továbbá a Vásárlási és szállítási feltételeket.

Kérjük, hogy a piros színnel megjelölt részeket fokozott figyelemmel olvassa el, mivel a www.handcraft.hu webáruházon keresztül forgalmazott termékek specialitása miatt egyes szerződési feltételek lényegesen eltérhetnek más webáruházakban szokásosaktól.

A szerződő felek

Vevő: az a megrendelő, illetve fogyasztó, aki terméket, illetve szolgáltatást rendel a webáruházon keresztül, elektronikus úton.

Eladó: Ambrózia Kft.

Cégnév: Ambrózia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövid név: Ambrózia Kft.)

Székhely: H-2000 Szentendre, Szarvashegyi út 8/c

Pénzforgalmi bankszámla száma: 11742087-20066318-00000000 (OTP)

Ügyfélszolgálat / Üzlet: Rózsa Folklór Népművészeti Udvar; H-2000 Szentendre, Bogdányi u. 7.

Nyitva: H-V 9-18 h-ig

Telefon: +36 26 30 10 20

Mail: info@handcraft.hu

Általános rendelkezések

A szerződéskötés nyelve: magyar.

A megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül; a szerződés módosítása csak írásban lehetséges (az e-mail írásos formának minősül).

A megkötött szerződést iktatjuk, utólag hozzáférhető lesz.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A szerződés jellege: a webáruház üzemeltetője és a fogyasztó (megrendelő) egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló szerződés megkötése a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében történik olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz, ezért ez a szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

A szerződés tárgya

A szerződés fizikai tárgya az Ambrózia Kft. www.handcraft.hu internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Fontos!

A webáruházban található árucikkek népművészeti, illetve kézműves termékek, ezért csak illusztrációként szolgálnak. A szállítandó termék esetén kisebb szín/árnyalat-, forma-, illetve méret-eltérés lehetséges, mely a termék rendeltetését nem befolyásolja. Amennyiben Ön pontosan egy bizonyos terméket vagy meghatározott jellemzőkkel rendelkező terméket szeretne, ahol a fentebb említett kisebb eltéréseket is szeretné kizárni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot cégünkkel személyesen (üzletünkben), e-mailen, vagy telefonon.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

Ön azt vételárat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A vételáron kívül szállítási költséget is felszámolunk, melyről minden esetben tájékoztatást adunk. Ezen tételeken kívül semmilyen egyéb díj, költség nem terheli a webáruház vásárlóit.

További információt a Vásárlási és szállítási feltételek menüpontban talál.

Szállítási feltételek, határidők, ajánlati kötöttség

Amennyiben Ön megrendel egy vagy több terméket a webáruházban, a megrendelés visszaigazolására a rendszer egy automatikus e-mail-t küld Önnek, amely arról ad tájékoztatást, hogy a megrendelés beérkezett webáruházunkba, ez a tény azonban nem keletkeztet szerződéses kötelezettséget a felek között. A termékek kézműves, illetve egyedi jellege miatt egy következő e-mailben tájékoztatjuk Önt a teljesítés egyéb feltételeiről, így különösen a szállítás lehetséges határidejéről, melyre minden esetben egyedi ajánlatot adunk. Amennyiben szükséges, a szállítandó termékről (további) fotókat csatolunk. Amennyiben Ön ezen részletes és pontosított ajánlatunkat elfogadja, e ténynek e-mailben történő jelezésével cégünk felé, illetve a fizetés teljesítésével (az Ön által választott módon) a szerződés megkötöttnek minősül, és teljesítési kötelezettséget von maga után mindkét fél részéről, amennyiben még nem teljesített.

Sikertelen kézbesítés

A Vevő/Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vevőt/Megrendelőt terhelik.

További információt a Vásárlási és szállítási feltételek menüpontban talál.

Elállási jog

(Vonatkozó jogszabály: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről)

A fogyasztó, illetve megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Az elállási jog gyakorlásának időtartama: a termék kézhezvételének napjától számított 14 munkanap. Kézhezvételen bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját, házhozszállítás esetén a futártól való átvétel napját értjük

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségre.

Csak a sértetlen állapotban, továbbá számlával, vagy annak másolatával együtt visszaküldött termékekre vonatkozik a visszatérítés. Utánvéttel visszaküldött termékeket nem áll módunkban fogadni, ezekre a fenti elállási szabályok nem vonatkoznak.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként az Ambrózia Kft. elengedett a házhozszállításkor.

A fogyasztó nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

c) hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Adatvédelem:

Az Ambrózia Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel.

Részletes tájékoztatás az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt található.

Érvényes: 2012-09-01-től visszavonásig.

 

Switch to English
Pénznem